ราคาห้องพักและเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ

ราคาห้องพักมาตรฐาน: ไม่รวมค่าบริการ และภาษี
ชนิดของห้องพัก อัตราห้องพักเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการจอง อัตราห้องพักเท่านั้น โปรโมชั่นไม่สามารถขอคืนเงินได้
ซูพีเรีย สตูดิโอ 2,354 เริ่มต้นที่ 990 ถึง 1,790
แกรนด์สตูดิโอ 3,178 เริ่มต้นที่ 1,090 ถึง 1,890
โอเรียนทัล ดีลักซ์ 3,767 เริ่มต้นที่ 1,190 ถึง 2,090
ห้องสูทสำหรับครอบครัว 4,944 เริ่มต้นที่ 2,300 ถึง 2,800
ระเบียบ และเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ
  • ราคาข้างต้นอ้างอิงเงินบาทไทย เป็นราคาสุทธิ ที่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • การยืนยันการจองจะส่งให้ท่านเมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • บริการรับส่งสนามบินราคา 1,200 บาทต่อการเดินทาง รถตู้ให้บริการผู้โดยสารได้สูงสุด 6 ท่าน หรือรถยนต์ให้บริการสำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน
  • ค่าทำความสะอาดเพิ่มเติม US $ 150 หรือ 5,000 บาทจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีของผู้เข้าพักในกรณีการสูบบุหรี่ในห้องปลอดบุหรี่หรือพื้นที่ จำกัด อื่น ๆ
ระเบียบ และนโยบายการยกเลิกการจอง

หลังจากมีการยืนยันการจองแล้ว, หากมีการยกเลิกใดๆ ในการเข้าพักน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่กำหนดเข้าพัก จะถูกปรับเท่ากับจำนวนค่าห้อง 1 คืน

การไม่เข้าพัก

ไม่มีการคืนเงินมัดจำ และเงินจ่ายล่วงหน้า หากไม่มีการเข้าพัก

การคืนเงิน

การคืนเงินจะมีการหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขการจอง

การเลื่อนการเข้าพัก

การเลื่อนการเข้าพักท่านต้องแจ้งผ่านอีเมล์ info@buplace.com ภายใน 3 วันทำการ ก่อนวันเข้าพัก อย่างไรก็ตาม การเลื่อนวันในการเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้

ค่าประกันห้องพัก

ค่าประกันห้องพักต้องชำระตอนเช็คอิน ได้ทั้งเงินสด และเงินสกุลอื่นจำนวนเท่ากับค่าห้อง 1 คืน

นโยบายสำหรับเด็ก

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่พักกับผู้ปกครอง ซึ่งพักได้สูงสุด 1 คนต่อห้อง โดยไม่มีการเสริมเตียง

เวลาเช็ค-อิน และเช็ค-เอาท์:

เช็ค-อิน 15:00 น. - เช็ค-เอาท์ 12:00 น.(เที่ยงวัน)