ราคาห้องพักและเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ

ราคาห้องพักมาตรฐาน: ไม่รวมค่าบริการ และภาษี
ชนิดของห้องพัก อัตราห้องพักเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการจอง อัตราห้องพักเท่านั้น โปรโมชั่นไม่สามารถขอคืนเงินได้
ซูพีเรีย สตูดิโอ 2,364 เริ่มต้นที่ 850 - 1,300
แกรนด์สตูดิโอ 3,178 เริ่มต้นที่ 930 - 1,500
โอเรียนทัล ดีลักซ์ 3,767 เริ่มต้นที่ 1,070 - 1800
ห้องสูทสำหรับครอบครัว 4,944 เริ่มต้นที่ 1,790 - 2,500
ระเบียบ และเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ
  • ราคาข้างต้นอ้างอิงเงินบาทไทย เป็นราคาสุทธิ ที่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • การยืนยันการจองจะส่งให้ท่านเมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • บริการรับส่งสนามบินราคา 1,200 บาทต่อการเดินทาง รถตู้ให้บริการผู้โดยสารได้สูงสุด 6 ท่าน หรือรถยนต์ให้บริการสำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน
  • ค่าทำความสะอาดเพิ่มเติม US $ 100 หรือ 3,000 บาทจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีของผู้เข้าพักในกรณีการสูบบุหรี่ในห้องปลอดบุหรี่หรือพื้นที่ จำกัด อื่น ๆ
ระเบียบ และนโยบายการยกเลิกการจอง

หลังจากมีการยืนยันการจองแล้ว, หากมีการยกเลิกใดๆ ในการเข้าพักน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่กำหนดเข้าพัก จะถูกปรับเท่ากับจำนวนค่าห้อง 1 คืน

การไม่เข้าพัก

ไม่มีการคืนเงินมัดจำ และเงินจ่ายล่วงหน้า หากไม่มีการเข้าพัก

การคืนเงิน

การคืนเงินจะมีการหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขการจอง

การเลื่อนการเข้าพัก

การเลื่อนการเข้าพักท่านต้องแจ้งผ่านอีเมล์ info@buplace.com ภายใน 3 วันทำการ ก่อนวันเข้าพัก อย่างไรก็ตาม การเลื่อนวันในการเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้

ค่าประกันห้องพัก

ค่าประกันห้องพักต้องชำระตอนเช็คอิน ได้ทั้งเงินสด และเงินสกุลอื่นจำนวนเท่ากับค่าห้อง 1 คืน

นโยบายสำหรับเด็ก

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่พักกับผู้ปกครอง ซึ่งพักได้สูงสุด 1 คนต่อห้อง โดยไม่มีการเสริมเตียง

เวลาเช็ค-อิน และเช็ค-เอาท์:

เช็ค-อิน 14:00 น. - เช็ค-เอาท์ 12:00 น.(เที่ยงวัน)